Udskrift fra /Content/print/Resultat
Udskrevet 10-12-2023 02:38:03
Vej Park Drift

RESULTATET


Eksempler på rapporter
 
Resultat af kvalitetsmålinger kan ses på internettet straks efter upload af data og login med kode.
 
Resultaterne beregnes efter nærmere aftale med den enkelte rekvirent.
Resultaterne kan eksempelvis beregnes iht.
  1. Drift og vedligehold som skal sikre Service og æstetik for brugerne
  2. Drift og vedligehold som skal sikre kapitalbevarelse af det eksisterende anlæg
  3. Drift og vedligehold som skal sikre trafiksikkerhed
  4. Drift og vedligehold som skal sikre, at legepladser er sikre at lege på
Resultat af en kvalitetsmåling for service og æstetik kan eksempelvis se således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)
Eksemplet viser, at som helhed leveres den bestilte kvalitet.
Dog bør område 5 øge driftsindsatsen, da total-karakteren er under den bestilte kvalitet = 3,0.
Felterne med orange eller gul farve tydeliggør hvilke emner, der ligger for lavt.
 
De bagved liggende detaljer vises også. Det ser således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)
Her afsløres præcist hvilke detailopgaver, der opfylder den bestilte kvalitet og hvilke der ikke gør det.
Bag hver tal i de kulørte felter ligger en række kvalitetsmålinger af det pågældende emne. Man kan klikke på ethvert kulørt felt og få vist samtlige bagved liggende målinger og resultater.
Det ser således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)
Resultaterne er beregnet som gennemsnit af alle målinger.
Hver subtotal beregnes som gennemsnit af samtlige målinger indenfor det pågældende hovedemne. Ligeledes er TOTAL-resultater beregnet som gennemsnit af samtlige målinger.
 
Kalkulation af gennemsnit ser således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)
Resultat af en kvalitetsmåling for sikkerhed kan se således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)
Her beregnes ikke gennemsnit, da sikkerhed enten er i orden eller ej.
Derfor er resultatet summering af antal af de afgivne karakterer.
Alle kvalitetsmålinger for sikkerhed, som får karakteren 1 sendes til en trafiksikkerhedsrevisor (for veje) eller legepladsinspektør, som afgør hvorvidt hændelsen udgør en risiko for sikkerheden eller ej.
Hvis en hændelse er farlig, så noteres den i den røde kolonne.
 
Som det fremgår af ovenstående eksempel er det langt fra alle hændelser, som får karakteren 1, der udgør en risiko for sikkerheden. Det skyldes, at de fleste forvaltningers kvalitetskrav er så højt, at en hændelse ikke når at blive farlig før end udbedring iværksættes.
Enkelte hændelser vurderes at udgøre en risiko for sikkerheden, Det kan skyldes, at en alvorlig hændelse/beskadigelse er indtruffet i perioden fra seneste tilsyn og til kvalitetsmålingen.
 
Alle kvalitetsmålinger for sikkerhed og som får karakteren 1 registreres, så de kan udtrækkes på liste til driftsentreprenøren med information om skaden. Er udbedring af disse driftsopgaver på tilstandskrav, da afgives UVARSLET KONTROL.
Listerne sendes til entreprenøren senest dagen efter kvalitetsmålingen.
 
En liste over målinger der ikke svarer til den bestilte kvalitet og med uvarslede kontroller kan se således ud:

(Klik på billedet for at få det i stor størrelse.)